Na 61 jaar komt er een einde aan Venema DHZ (doe het zelf) in Makkum. De winkel waar geen plekje onbenut was. Sybren en Andrea stoppen met Venema DHZ in Makkum. Bij hun ‘Winkel van Sinkel’ was geen nee te koop.

Ooit werden ze bezongen in een ode op YouTube. Arie Kuipers wandelt met gitaar de winkel in en krijgt eigenaren Sybren en Andrea Venema zover dat ze met mattenklopper en grote vliegenmepper ook doen alsof ze gitaar spelen.

De winkel van Sybren


heet het nummer. Zo staat Venema bekend in Makkum. Wat Sybren ook heel vaak hoorde: ‘It liket Auke Rauwerda wol’, naar de befaamde ijzerwarenwinkel in Leeuwarden.

Toen de clip werd opgenomen, was het nog een feest om in de winkel te staan, maar vanaf 2006 werd het steeds minder plezierig, constateren Sybren en Andrea als ze terugkijken. Verkoop via internet nam toe. Toen vlak voor de lockdowns hun grootste leverancier stopte, begon het echtpaar helemaal te twijfelen. ,,Der wiene dagen dat dizze leveransier wol twa, trije kear op in dei bestellingen brocht. Izerwaar, ark en fytsûnderdielen.’’
Lockdown

Twee keer een lockdown er overheen, maakte de stand van zaken niet beter. De winkel deed wel mee aan ‘bel en bestel’, maar de klandizie viel tegen. Zelfs tegen Kerst, als het normaal storm liep bij de winkel met vragen naar kerstverlichting en batterijen. Daarvoor al constateerden de twee dat ze soms meer naar elkaar zaten te staren in de zaak dan dat er klanten kwamen. Andrea besloot daarom in 2016 de zorg in te gaan.

Nu is het zover dat ook Sybren op zoek gaat naar een baan. Een echte sluitingsdatum hebben ze niet, maar Sybren kondigt aan binnenkort te stoppen. Dan moet er al haast een bulldozer komen, stelt hij vast. Hij is al wat begonnen met het opruimen van de zolder en met producten op Marktplaats zetten, maar met een winkel die tienduizenden artikelen verkoopt, is er geen beginnen aan.Kuipers somt in zijn lied op wat er zoal te koop is in de Makkumer ‘Winkel fan Sinkel’. Spinnenragers, gereedschap voor de tuin, emmers, onkruidverdelger, schotels, kopjes, moertjes, schroefjes, kabeltjes, verloopstukken, jute zakken, potten, pannen, schaatsen, sleetjes, parasols, schroevendraaiers en daarop rijmend: Chinese waaiers.

Sybren was de man die in dit veelvoud aan aanbod de weg wist te vinden. ,,Soms miste ik yts. Dan tocht ik. Wêr ha ik dat dellein? Oeral stiet wat, der binne plakken wêrst der mar krekt tuskentroch krûpe kinst.’’ De slogan was: ‘Alles te keap’. ,,Dat klinkt leuk, mar it kin net mear út.’’ Veel van zijn waar is afgeschreven. Het pand komt te koop en de eigenaren hopen dat er een woonbestemming op kan komen.


Alles te keap

Eigenlijk verkocht Sybren nooit nee. Had iemand een speciaal kabeltje voor een computer nodig, dan ging hij soms zelfs naar huis om dat uit zijn privévoorraad te halen. Bestellen was ook altijd mogelijk. Maar omdat bestellingen wel een bepaalde ordergrootte moesten hebben, bestelden de Venema’s vaak voor één kleine bestelling er allerlei producten extra bij. ,,Dan gong it om ien trep, mar namen wy der magnetronskaaltjes by om op in bepaald bedrach te kommen. Dy skaaltsjes ferkochten altyd wol goed.’’


Toeristen

Zo stonden de Venema’s ook klaar voor toeristen die altijd wel iets vergeten. In het toeristisch hoogseizoen zorgden ze dat ze slaapzakken, luchtbedden, badlakens en handdoeken op voorraad hadden. De gekste vragen die hen bereikten? Dat iemand om ouderwets kastpapier vroeg, weet Andrea nog, ,,En ûnderbroeken.’’

De oorsprong van hun zaak lag in het bedrijf van Sybrens vader, die in 1961 de smederij van Melis Bergsma overnam op de Markt. Naast de smederij werd er gehandeld in ijzerwerk, kolenkachels en witgoed. Op de Voorstraat ontstond een tweede vestiging voor tweewielers, voornamelijk brommers. De reparatiekant daarvan leverde Venema veel werk op.
Op papier nam Sybren in 2000 de zaak over, maar hij en zijn vrouw kwamen in 2004 pas echt aan het roer. Twee jaar daarvoor overleed zijn vader. In 2006 werd alles verhuisd naar de Voorstraat. Sybren hoopt goede bestemmingen te vinden voor al zijn koopwaar. ,,Ik kin it wol yn de kontener goaie, mar sa bin ik net.’’
Bron: Leeuwarder Courant

 


MAKKUM – Bijna 50 jaar zijn de ondernemers in Makkum verenigd in 2 verschillende verenigingen.

Voor de middenstanders en de ondernemers in het centrum en bij het strand is (of eigenlijk: was) dat de Ondernemersvereniging Makkum (OVM, voorheen Makkumer Middenstand Vereniging) en voor de bedrijven op de industrieterreinen is dat de Vereniging van Bedrijven.
Omdat de Ondernemersvereniging Makkum besloten heeft om zichzelf na ruim 70 jaar op te heffen, zal de rol van de Vereniging van Bedrijven (VvB) gaan veranderen.

“Ondanks dat wij al jaren voorstander van één sterke belangenvereniging voor de Makkumer Ondernemers, vinden wij het natuurlijk jammer dat de OVM besloten heeft om zichzelf op te heffen. Zij deden namelijk veel voor de ondernemers in het centrum en bij het strand”, aldus Arnold Walinga, voorzitter van de VvB.
Nu de OVM besloten heeft om zichzelf op te heffen, is in Makkum een nieuwe situatie ontstaan. “De Vereniging van Bedrijven wil nu uiteraard ook de belangen van de ondernemers bij het strand en in het centrum gaan behartigen.”, aldus Arnold Walinga “En als bestuur zullen wij nu een plan gaan opstellen hoe wij dat willen gaan organiseren. Dit plan wordt vervolgens in de voorjaarsvergadering aan onze leden voorgelegd.”
Doordat de statuten van de VvB dit jaar zijn aangepast in verband met de nieuwe wetgeving, kunnen sinds afgelopen zomer alle ondernemers al lid worden van de VvB. Dus ook de ondernemers in de horeca en detailhandel. Meer informatie over de Vereniging van Bedrijven Makkum e.o. en het lidmaatschap is te vinden op hun website www.vvb-makkum.nl.

 


Bij omroep Flevoland vraagt men zich af of er genoeg te doen is In Flevoland voor een leuk dagje weg. Maar ze kijken graag ook even verder. Op maximaal een uurtje rijden van Flevoland zijn tientallen plekken die een bezoekje waard zijn. Bijvoorbeeld buur op een uur: Kazemattenmuseum in Kornwerderzand.

Bron: Omroep Flevoland

Delta Netwerk heeft het project Bolsward/Makkum opgesplitst. Beide kernen liggen in de gemeente Sudwest Fryslan. Bij de vraagbundeling was Makkum begin juni al met succes voltooid. Bewoners van Bolsward kregen nog wat langer de tijd, omdat bij de deadline het streefpercentage (20%) niet was behaald. Begin juli werd ook daar voldoende animo geconstateerd en werd gezegd dat
de uitrol na de zomer zou beginnen.Nu is de uitrol in Makkum van start gegaan, maar bleef het even stil met betrekking tot de uitrol in Bolsward. Delta Netwerk geeft desgevraagd aan dat de uitrol in Bolsward wel degelijk zal gaan gebeuren. Bolsward is in september geschouwd en naar alle waarschijnlijkheid start het bedrijf nog dit jaar in dit gebied met de civiele werkzaamheden.


Bron: TelecompaperIn de haven van het Friese Harlingen is onlangs een superjacht van 120 meter opgedoken. Dat is op zich niet zo bijzonder, want het schip is gebouwd door

Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Makkum

, dat behoort tot de Feadship familie. Bijzonder is wel dat het jacht vermoedelijk eigendom is van de Russische oligarch Vladimir Potanin.


Naar verluidt is hij – op President Vladimir Poetin na – de allerrijkste Rus. Zijn vermogen wordt geschat op $ 29,1 miljard.

Lees het hele artikel op

www.pureluxe.nl
MAKKUM

De beroemde en vermaarde 450 jaar oude aardewerkmakers van Koninklijke Tichelaar zetten de deuren weer eventjes open voor publiek, tot eind september, in het kader van het bijzondere jubileumjaar op de historische locatie aan de Turfmarkt in Makkum.De gepensioneerde Beene Schotanus is nog altijd enthousiast.


Foto: Johan Vogelzang
Van 13 augustus tot en met 30 september is het elke week van woensdag tot en met zaterdag geopend, tussen 11.00 en 17.00 uur onder de naam Open Atelier Makkum. Zowel voor jeugd zijn er leuke activiteiten en weetjes te zien en te beleven, evenals voor ouderen. Toegang is gratis.

Bij het pand aan de rand van het historische centrum van het dorp reden vroeger de touringcars af en aan met toeristen die het beroemde Makkumer aardewerk bewonderden en kochten. Na de koerswijziging in 2010 waardoor er slechts beperkt fraai versierde en gedecoreerde aardewerken serviezen en sierbeelden worden gemaakt en de winkel sloot, is er toch enigszins een leegte ontstaan.Makkumer Beene Schotanus, die exact van 6 januari 1975 tot 6 januari 2022 heeft gewerkt voor Koninklijke Tichelaar, hoe bijzonder is dat (!), mist de drukte die de touringcars opleverden, ook voor de lokale middenstanders. Uiteraard begrijpt hij de koerswijziging van de directie om richting grote projecten in binnen- en buitenland te gaan in samenwerking met architecten en kunstenaars, omdat het aloude fraai gedetailleerde aardewerk niet rendabel meer was. Niet voor niets had Tichelaar de financiële steun van FB Oranjewoud toen hard nodig.Schotanus mist de gezellige drukte van de busladingen aardewerktoeristen in het centrum. Hij hoopt dat er misschien toch nog een vervolg op het Open Atelier kan komen, misschien als combinatie met hoe het huidige Open Atelier is ingericht. Creatieve breinen denken al brainstormend al na of het wellicht mogelijk is in het pand interessante activiteiten en lessen te gaan houden/geven en heel misschien zit er een kansje in dat er weer een klein aardewerkwinkeltje in kan komen. Dat laatste moet met kleine letters worden geschreven want het is nu nog wishful thinking.Het huidige Open Atelier biedt een overzicht van de huidige prachtige projecten in binnen- en buitenland, van Calgary tot Londen, Australië, in collega-aardewerkstad Delft en de bijzondere elfstedenbrug met duizenden foto’s van elfstedenschaatsers op weerbestendige aardewerken vierkantjes. De Tichelaar-fabriek is voor deze grootschalige projecten verhuisd naar een grotere locatie, net buiten de rondweg om Makkum.


Ook vind je er een grote bult Friese grond, een deel van de voorraad waaruit voor nog wel dertig of zestig jaar het aardewerk kan worden gemaakt. De grond is sinds 1978 in bezit van Tichelaar en wordt gekoesterd. Jonge bezoekers mogen met een klein deel van de grond knutselen om iets leuks mee te maken. Tevens zijn er leuke speurtochten. Bovendien kun je er vragen stellen aan de drie design-ateliers die er aan echte onderzoeken bezig zijn ter (milieutechnische) verbetering van het aardewerk. Eentje onderzoekt het eeuwenoude ambacht van plateelschilderen met fijnstof uit de lucht, de andere onderzoekt hoe zout baggerslib uit de zee kan worden ingezet voor aardewerk en opschaling naar industriële productie en de derde is volop aan het testen hoe je ijzerwater (een restant dat overblijft


bij het zuiveren van drinkwater) voor aardewerk kunt inzetten.Bron: Bolswards NieuwsbladIn de zomer passeren honderden schepen de sluis van Makkum. De schouw is voor omstanders doorgaans een prachtig toneel. De meeste schippers kennen het klappen van de zweep, maar anderen hebben er knap moeite mee, soms onder scherpe kritiek  van hun gezinsleden en luide toejuichingen van de kant. Hetgeen leidt tot hilarische taferelen.


Havenmeester Hendrik van der Werf heeft nauwkeurig bijgehouden hoeveel schepen hij heeft geholpen vanuit de Friese wateren naar het IJsselmeer en omgekeerd. De 2500e sluispassage werd onlangs gedaan door het zeilschip “Stella” van Teun en Maud Blijenberg uit Utrecht. De “Stella” werd op feestelijke wijze ontvangen in de sluis door havenmeester Hendrik van der Werk en bestuurslid Karin Lemmens van Ondernemersvereniging Makkum. Teun en Maud werd een goodie bag met Friese producten en een diner bon van een Makkumer restaurant overhandigd, beschikbaar gesteld door Ondernemersvereniging Makkum.


Tevens kregen zij een speciale ligplaats in de haven van Makkum toegewezen met eerste rang uitzicht op het optreden van de Drijvende Diva en het Dutch String Quartet dat diezelfde avond plaatsvond.Faciliteiten Makkum


“De sluis van Makkum is een belangrijke toegang tot Friesland voor de varende gasten. Wij vinden het belangrijk dat zij zich hier thuis voelen en hier willen overnachten en gebruik maken van de faciliteiten die Makkum biedt” aldus Jacques Hoogenboom, de voorzitter van de Ondernemersvereniging Makkum.


De gemeentehaven van Makkum ligt tegen de dorpskern aan. De 175 ligplaatsen zijn rechtstreeks toegankelijk vanaf het IJsselmeer. In de binnenhaven van Makkum is plaats voor ca. 25 jachten. De gemeentehaven heeft goede voorzieningen als watertappunten en stroomvoorzieningen. Passanten hier kunnen gebruik maken van het sanitair gebouw.
Bron: Ondernemend Friesland Nieuws
Het college van

Súdwest-Fryslân

heeft ingestemd met de plannen voor 43 nieuwe woningen op de voormalige Tichelaar locatie in

Makkum

aan de Turfmarkt. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt de komende weken ter inzage. Het plan is een initiatief van Paavon Vastgoed B.V. en zorgorganisatie Patyna.


Het plan van beide initiatiefnemers is vooral gericht op het uitbreiden van het aantal zorgwoningen. En dat is precies waar behoefte aan is, legt wethouder Bauke Dam uit: “Er ligt een grote uitdaging om tot voldoende zorgwoningen te komen. Het plan van de ontwikkelaars om voor een groot deel zorgwoningen te ontwikkelen, helpt ons in die uitdaging. Daarnaast hopen we dat dit ook een stroom op gang brengt die kansen biedt aan jongere kopers.”


Bron: regio online


ZWF Yachts gaat samenwerken met Huisken Alubouw uit Makkum waar de Alu-Dutch tenders gebouwd worden. Huisken Alubouw heeft inmiddels meerdere modellen succesvol afgeleverd. De aluminium Tender 6.30 en Tender 7.20 zijn uit te rusten met motoren van 60 tot 150pk. Custom-built, maar dan voor een betaalbare prijs.Het zijn heerlijke tenders met zeer goede vaareigenschappen, voorzien van A-merk benzine en elektrische motoren en veel opbergruimte. De zelflozende tenders zijn duurzaam en onderhoudsvrij. Verder zijn de volledig in Nederland gebouwde boten bijna volledig naar eigen wens samen te stellen.
Kijk voor meer informatie op


www.zwfyachts.nl