In het meinummer van GrootBolsward-IJsselmeerkust staat een paginagroot artikel (pagina 29) over de Koudumer kunstschilder Pieter Broertjes. Dit naar aanleiding van zijn expositie tijdens het kunstfestifal Makkum Art op 18, 19 en 20 mei. De schilderijen van Broertjes zijn dan te zien in de oude Tichelaarfabriek.

In zijn schildersatelier – in de garage van zijn woning in Koudum – heeft Broertjes de afgelopen winter gewerkt aan wel een tiental nieuwe werken: schilderijen op grote doeken en panelen met als hoofdonderwerp Friesland. Daaronder een paar schilderijen met strandgezichten van Terschelling. Want, zo zegt Broertjes: “Ik hou erg van het schilderen van de zee.”

In het artikel vertelt de in Boskoop geboren Pieter Broertjes ook over zijn verhuizing naar Koudum in 2019. Een paar jaar daarvoor had hij het schilderijen weer opgevat, nadat hij daar ruim dertig kaar niet aan toegekomen was door drukke werkzaamheden. Openhartig is hij over zijn manier van schilderen en hoe hij elke keer weer nieuwe uitdagingen zoekt en technische problemen bij het schilderen probeert te overwinnen. Op zijn eigen website doet hij daar ook nauwkeurig verslag van, om andere kunstschilders met dezelfde problemen te helpen.

Pieter Broertjes heeft veel zin om weer mee te doen aan Makkum Art. Het is zijn tweede deelname aan dit kunstfestival waar zo’n zeventig kunstenaars uit verschillende disciplines deelnemen.

Bekijk hier het artikel van GrootBolsward-IJsselmeerkust.

Sportwedstrijd in MFC Nieuw Maggenheim in Makkum. Foto: Gymnastiekvereniging DES

In het multifunctioneel centrum Nieuw Maggenheim in Makkum wordt voor bijna 600.000 euro aan duurzaamheidsmaatregelen genomen.

De dekking voor deze ingrepen komt uit eigen vermogen en diverse fondsen. Ook wordt de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân gevraagd 80.000 euro subsidie te verlenen. Omdat ambtenaren werken aan een plan om alle 63 ontmoetingsplaatsen te verduurzamen, loopt de aanvraag van Makkum hierop vooruit. Het college stelt voor wel medewerking te verlenen.

Voor het geld komt er gevel- en dakisolatie, dubbele beglazing en wordt de verlichting vervangen door ledlampen. Nieuw Maggenheim kwam in 2023 in nood toen de energiekosten met meer dan 50 procent stegen ten opzichte van 2021. Er moesten drastische maatregelen genomen worden, zoals het afsluiten van de douches.

Bron: Leeuwarder Courant

HARLINGEN – Driehoek Pingjum – Kop Afsluitdijk – Makkum.

Tekst: verzameld uit verschillende bronnen en herschreven door Joop van der Heide

Het laatste bolwerk voor de Canadese 3e Infanterie Divisie was de driehoek Pingjum – Kop Afsluitdijk – Makkum. Eerst hetzelfde beeld: ‘…zondag 15 april 1945. Opeens worden de bewoners van ’t kleine dorpje Pingjum opgeschrikt door karrengeratel. Weldra zien zij wie de bestuurders van de karren zijn, de verdrukkers, de Duitschers …’. Wegtrekkende Duitsers, maar een grote groep blijft in Pingjum. Scherpschutters en mitrailleursnesten om de oprukkende Canadezen te vertragen. Een dwingend verzoek tot overgave werd dan ook afgewezen en voor de bataljonscommandant was er maar één antwoord: bombarderen met artillerie en mortieren.

Dat begon op maandagavond 16 april om 19.30 uur en zou tot laat in de middag van 17 april voortduren. Het dorp werd zwaar beschadigd en omstreeks 15.30 uur werd er met de witte vlag gezwaaid.

Twee Canadese vertegenwoordigers die de Duitsers tegemoet traden, werden neergeschoten en bleven gewond liggen. Voor de bataljonscommandant het sein om de definitieve aanval in te zetten om 17.00 uur. Opnieuw met de nodige vuursteun kwamen de eerste carriers omstreeks 21.30 uur het dorp binnen, namen de bezetters gevangen en zonderden de SS’ers van de rest af. Het mag een wonder heten dat niet meer dan zes burgers de dood vonden tijdens deze gevechten. ‘..In het dorp heerst na het inferno de chaos: dode paarden, koeien, geiten, gesneuvelde soldaten (..volgt een reeks van materialen: mch..) koppelriemen met de aanmatigende tekst “Gott mit uns” op de gesp; (…) een nog brandend dorp stinkend naar buskruit, waarin loeiende niet gemolken koeien her en der lopen en loslopende paarden met de oren plat op de kop door de straten galopperen…’.

Het bataljon van de Queens Own Rifles werd korte tijd later gesteund het bataljon New Brunswick in de gevechten bij de Afsluitdijk. Het was de artillerie die voor de Canadezen de kritieke succesfactor was. Pas op 18 april dropen de Duitsers af bij de Kop en kon diezelfde dag ook Makkum bezet worden door de ‘Brunswicks’, daarbij gesteund door de Typhoons van de R.A.F. De 3e Infanterie Divisie van generaal-majoor Keefler had er 26 dagen vechten op zitten, was daarbij ruim 200 kilometer opgerukt, bouwde 36 bruggen en nam 4600 Duitsers krijgsgevangen. Maar rust werd ze nog niet gegund…

Tekst Bron: Website www.go2war2.nl/artikel/1135 Teksten: Maarten C. Hoff.

Watze uit Makkum restaureert het liefst kunst. ´Creativiteit zit in mijn genen´

Kijk hier voor het artikel bij de Bron: Dagblad van het Noorden

Surfbusjes langs de kant van de weg en overal surfzeilen. Het hele jaar door kun je vanaf de Afsluitdijk de surfers over het water zien scheren. Buiten het zomerseizoen hangen ook de kites hier in de lucht. Niet alleen surfers halen hier hun hart op, als het minder waait genieten ook suppers van dit bijzondere stukje IJsselmeer. Daan Kaesehagen en Loesanne Velstra leven voor de watersport en delen hun liefde voor Kitestrand Kornwerderzand en Makkum Beach met ons.

Echte surfcultuur

Daan Kaesehagen (22): ‘Sinds 2014 ligt de boot van mijn ouders in de haven van Makkum en heb ik leren surfen bij Makkum Beach. Er heerst daar een echte surfcultuur; met alle omstandigheden zijn er surfers op het water te vinden. Bij weinig wind is het een fijne plek om het windsurfen te leren, zodra het harder begint te waaien komen de fanatieke (internationale) surfers uit hun hol gekropen.’

Lees verder bij de Bron: Bron: Watersportverbond.nl . . . .

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit plaatste op 13 februari 2024 het volgende bericht op hun website: ‘Binnenvisserij in Makkum | Minister Adema vaart mee

Video . . .

 

Friesenjung Joost Klein gaat Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Punkband It Dockumer Lokaeltsje heeft een nieuwe plaat, evenals Makkum Records routinier Zea. Friesland is fier aanwezig in het muzieklandschap, maar over welk Friesland wordt er eigenlijk gezongen?

Lees verder op het PODIUM VOOR DE JOURNALISTIEK REDPERS . . .

De Belgische tv-presentator en acteur Tom Waes heeft zijn handtekening gezet onder het contract dat KM Yachtbuilders uit Makkum opdracht geeft om zijn droomjacht, een Bestevaer 53 SY, te bouwen. Hij zette op maandag 22 januari op Boot Düsseldorf zijn krabbel. Het jacht wordt ontworpen op de tekentafel van Dykstra Naval Architects.

In een persbericht van KM Yachtbuilders is het volgende te lezen. “Voor mij heeft Bestevaer altijd iets magisch gehad. Het avontuur, de kwaliteit, robuustheid en de jarenlange expertise hebben me altijd aangesproken,” zegt Waes. “Het nauwe contact met de medewerkers van KM Yachtbuilders en het kunnen customizen van mijn schip gaven de doorslag. Ik verklap nog niet wat ik ermee ga doen, maar wees gerust, ik zal richting nieuwe avonturen glijden. Letterlijk.”

De Friese jachtbouwer is er trots op om bij dit project betrokken te zijn. “De samenwerking belooft een schip op te leveren dat niet alleen voldoet aan de hoogste normen van vakmanschap, maar ook in lijn is met de milieubewuste visie van zowel Tom Waes als de onze.”

Lees verder bij de Bron . . . .

De waterstand in het IJsselmeer is nog steeds zeer hoog. Het strand bij het Friese Makkum is zo goed als verdwenen. Ook een vakantiepark in Hindeloopen is getroffen door het hoogwater.

Pier bij Strand Makkum

Bron: NU.nl

Popke de Vlugt, locatie-coördinator Makkum en omgeving

In een wereld waarin steeds meer online (via internet) geregeld moet worden, is het voor velen, niet alleen ouderen, lastig om hun weg daarin te vinden. De vele wachtwoorden voor alle accounts onthouden is lastig en ook het gebruik van nieuwe beveiligingsmethoden wordt door menigeen als ingewikkeld ervaren. Bedrijven en organisaties die deze nieuwe middelen inzetten zijn erg slecht te bereiken voor hulp, en leggen maar wat gemakkelijk de bal bij familie en vrienden om te helpen.

In de locatie Makkum hebben we dit jaar versterking gekregen van 3 nieuwe vrijwilligers c.q.  ambas­sadeurs van SeniorWeb. Naast Anne Beverwijk en Popke de Vlugt, zijn dit jaar ook Jeroen Brinkhuis, Klaas Elzinga en Inge Wildschut bereid gevonden u in Makkum en omgeving te helpen met uw problemen rond computer, tablet of mobiele telefoon.

We zijn blij dat we voor Makkum en omgeving nu zo’n mooi aantal hulpverleners voor u ter beschikking hebben. Maak hiervan gebruik!

Kom met uw vragen naar de (gratis) inloop, we zitten iedere vrijdagmiddag klaar vanaf 14:30 in de bibliotheek in Makkum. Bespreek onder het genot van een kop koffie of thee uw vraag met een van de aanwezige vrijwilligers.

Niet in de gelegenheid om naar Makkum te komen? U kunt ook hulp vragen via de onderstaande mogelijkheden:

 

SeniorWeb Zuidwest Friesland, “Als het gaat om digitale vaardigheden”