Makkum Art een uniek gebeuren

In het meinummer van GrootBolsward-IJsselmeerkust staat een paginagroot artikel (pagina 29) over de Koudumer kunstschilder Pieter Broertjes. Dit naar aanleiding van zijn expositie tijdens het kunstfestifal Makkum Art op 18, 19 en 20 mei. De schilderijen van Broertjes zijn dan te zien in de oude Tichelaarfabriek.

In zijn schildersatelier – in de garage van zijn woning in Koudum – heeft Broertjes de afgelopen winter gewerkt aan wel een tiental nieuwe werken: schilderijen op grote doeken en panelen met als hoofdonderwerp Friesland. Daaronder een paar schilderijen met strandgezichten van Terschelling. Want, zo zegt Broertjes: “Ik hou erg van het schilderen van de zee.”

In het artikel vertelt de in Boskoop geboren Pieter Broertjes ook over zijn verhuizing naar Koudum in 2019. Een paar jaar daarvoor had hij het schilderijen weer opgevat, nadat hij daar ruim dertig kaar niet aan toegekomen was door drukke werkzaamheden. Openhartig is hij over zijn manier van schilderen en hoe hij elke keer weer nieuwe uitdagingen zoekt en technische problemen bij het schilderen probeert te overwinnen. Op zijn eigen website doet hij daar ook nauwkeurig verslag van, om andere kunstschilders met dezelfde problemen te helpen.

Pieter Broertjes heeft veel zin om weer mee te doen aan Makkum Art. Het is zijn tweede deelname aan dit kunstfestival waar zo’n zeventig kunstenaars uit verschillende disciplines deelnemen.

Bekijk hier het artikel van GrootBolsward-IJsselmeerkust.