Gert-Anne vd Bos koning in Makkum

Gert-Anne vd Bos koning in Makkum

Tekst: Klaas Postma
Foto’s: Henk Bootsma
Header: archieffoto

De heren hoofdklassers mochten zich op zaterdag 15 juli melden in Makkum. Door-elkaar-loten met deze keer, maar wel tien parturen en alle bekende namen op de lijst. Een uitgesproken favoriet partuur leek niet aanwezig te zijn. Uiteindelijk liet de top van het opslagersgilde zich weer gelden. Gert-Anne van der Bos werd eerste met Gabe-Jan van Popta en Kevin Jordi Hiemstra, Marten Bergsma werd tweede met Hessel Postma en Erwin Zijlstra (die vanaf de tweede omloop Patrick Scheepstra verving) en Menno van Zwieten werd derde met Jorn Lars van Beem en Pieter Jan Leijenaar.

Lees verder op KNKB.nl . . .