Woonplan voor Tichelaarterrein Makkum


Een nieuwe invulling voor de voormalige Tichelaarpanden aan de Turfmarkt in Makkum is in zicht. Er ligt een plan om 44 woningen op het terrein te bouwen.

Omdat Tichelaar ging verhuizen heeft ze de panden aan de Turfmarkt in 2013 gesloten en verkocht. Een deel van het complex is monumentaal. Sinds de verkoop verpauperde het terrein. Volgens CDA-raadslid Arjen Doedel, woonachtig in Makkum, betreden onbevoegden regelmatig het terrein. Hij vroeg een jaar geleden het college van B en W om een nieuwe invulling van het terrein. Het college, dat geacht wordt binnen dertig dagen te reageren, wachtte met de beantwoording tot er een plan lag.

Dat herbestemmingsplan is er en dus geeft Súdwest-Fryslân openheid van zaken. Het concept ligt ter beoordeling bij de gemeente. Het plan komt uit de koker van pandeigenaar FB Oranjewoud, woningbouwcorporatie Elkien en zorgaanbieder Patyna. Zij willen 32 zorgwoningen en vijf seniorenwoningen bouwen. In het monumentale gedeelte van het pand moeten zeven reguliere appartementen komen.


Het plan omvat ook een ruimte voor dagbesteding, een winkeltje en een museumruimte over Tichelaar. Ook schrijft het college dat er nog nagedacht wordt over extra functies in het complex zoals een fysiotherapeut, huisarts en openbare toiletvoorziening. Inwoners van Makkum mogen meepraten over de invulling in inspreekavonden, maar vanwege de coronacrisis is de eerstvolgende ontmoeting van 21 april uitgesteld.


Bron: Bolswardsnieuwsblad.nl