Weifelend groen licht voor autocross Makkum3 april 2020 om 12:58 uurDe gemeente Súdwest-Fryslân heeft voor de komende vier jaar weifelend groen licht gegeven voor de autocross in Makkum.

De autocross had een omgevingsvergunning nodig omdat het terrein aan de Weersterweg, waar de cross gehouden wordt, geen evenemententerrein is. Het college gaf vorig jaar al aan dat zij de autocross van Makkum liever op een ander terrein rond het dorp ziet. Volgens de organisatie van de autocross zijn er echter geen andere mogelijkheden dan circuitpark t’Nauw, waar het evenement de afgelopen zes jaar ook al is gehouden.
Omwonenden klagen al jaren over de geluidsoverlast die het evenement wat hen betreft met zich meebrengt. Het college ziet daar echter geen reden in om de vergunning te weigeren. De geluidsproductie van het evenement valt binnen de door de gemeente gestelde normen.
Ook de stikstofuitstoot en de verkeersoverlast vallen volgens het gemeentebestuur mee. De autocross duurt bovendien maar één dag en dus is de overlast aanvaardbaar, stelt het college. Daarbij is echter sprake van een weifelend goedkeuren. Twee van de zes collegeleden, wethouders Maarten Offinga (CDA) en Mark de Man (VVD), stemden tegen de vergunningsverlening.


De editie van dit jaar staat nog steeds gepland voor 20 juni. De autocross in Makkum bestaat dan 30 jaar.


Bron: Bolswardsnieuwsblad.nl