Rabobank sluit haar deuren in Makkum


De Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland sluit eind dit jaar de
kantoren in Heeg, Makkum, St. Nicolaasga, Wommels en Workum. Dat betekent dat
er na 1 januari 2015 in het gebied zes vestigingen overblijven. Het gaat om
kantoren in Bolsward, Sneek, Joure, Koudum, Balk en Lemmer.

Volgens de directie van de Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland
stappen klanten nog maar eens in de drie tot zes jaar bij een bankkantoor naar
binnen. Het openhouden van alle kantoren is daarom niet langer verantwoord. Ook
de veiligheidseisen hebben in de besluitvorming een rol gespeeld. Wel is
besloten om de geldautomaten en sealbagautomaten voor het storten van zakelijk
geld in alle plaatsen te handhaven.

De directie van de bank beseft dat vooral de ouderen en kwetsbare
groepen getroffen worden door de sluiting van de kantoren. Daarom is de
bankdirectie in gesprek met de Zorggroep Tellens en Zorggroep Hof en Hiem over
het oprichten van contactpunten in de zorgcentra. De Rabobank
Sneek-ZuidwestFriesland bedient 76.000 particuliere klanten in haar werkgebied.

Na de inkrimping in Noordwest Friesland zouden er dus
nog 29 Rabo’s overblijven in Fryslân.


Bron:


FrieschDagblad.nl