Windmolens toch verder van Makkumer kustLeeuwarden – Uit de Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014
blijkt dat het geplande windmolenpark toch twee keer zo ver uit de buurt van de
Makkumer kust komt te liggen. De provincie heeft dit op 21 februari 2014 vastgesteld.

Het
park wordt een halve slag geturnd waardoor de afstand een stuk groter wordt. De
eerste windmolen bij Makkum komt op 6,4 kilometer afstand te liggen.
Vanaf april dit jaar komt er een vervolg met de Provinciale
Staten.Meer informatie


Lees het gehele artikel op de

website van het Friesch Dagblad

.