Makkumer verenigingen willen eilandjes voor de kust

Verschillende verenigingen in Makkum willen voor de IJsselmeerkust van Makkum tot Workum drie eilanden creëren. Het eilandenplan met de naam Makkumer Lagune is bedacht vanwege de plannen die er op dit moment gemaakt worden voor het meer. Het gaat dan onder andere om een windmolenpark en een vismigratierivier in de Afsluitdijk. Er wordt al lang gesproken over het verhogen van het waterpeil.

Hogere golfslag bij storm kan zorgen voor schade aan de dijken. De eilandjes kunnen de golfslag op de kust verminderen en zo laten zien. Dat is goed voor kleinere bootjes. Bijkomend voordeel van de eilandjes is dat een windmolenpark in het IJsselmeer minder op zal vallen. De eilanden bieden mogelijkheden voor zwemmers, watersporters en vissers. Ook zou het gebied tussen de eilanden en de vaste wal ingericht kunnen worden als een soort van ‘speedbaan’ voor windsurfers.

De kosten voor het plan worden geschat op 10 miljoen euro. De verenigingen in Makkum hebben hun verenigd in de Projectgroep Kosta.


Bron: Omrop Fryslan