Zeesteeg Verslag – Slag om Makkum 2013


Voor de heren de laatste wedstrijd in de
Zeesteeg. De dames gaan nog naar Amsterdam en Muiden. Zoals het nu staat gaan
de heren Muiden niet redden. Dus zoals jullie begrijpen was voor ons de
intentie om deze wedstrijd dan ook leuk af te sluiten en de sfeer in de sloep
was belangrijker dan de prestatie op zich. Afscheid nemen van deze sloep is
niet makkelijk als je er al jaren in roeit.

Toch werd de sloep ‘s ochtends in gereedheid
gebracht waarna de roeiers om 11 uur zich verzamelden om de sloep naar de haven
in Makkum te brengen. Koffie sterke verhalen en zich verbazend over het mooie
weer op deze dag kwam de sfeer en motivatie er al aardig in. De wind trok
lichtelijk aan maar dat kunnen de mannen hebben. Na het palaver gingen de
eerste roeiers en stuur terug naar de sloep om de laatste dingen te doen.
Zitkussentje goed vast. Voetenbankje nog even vastdraaien dollen smeren en
spanning opbouwen. Tegen 1 uur was iedereen klaar de eerste sloepen gingen van
start en wij konden met startnummer 30 tegen half 2 van start gaan. Maar
voordat wij bij de start lijn lagen hebben wij alle aanwezigen nog begroet. Hierna
konden de heren los met een perfecte start waarbij de Evert Deddes uit
Rotterdam al direct achter ons lieten. Op naar de Toverbal en de Kromme Dick
die de start voor ons hadden. Bij de eerste keerboei ter hoogte van
Kornwerderzand kon de Toverbal worden ingehaald. Hierna was er wind en golfslag
tegen. De golven waren niet hoog maar de wind was krachtig waardoor er
behoorlijk veel water de sloep binnensloeg. Koud! Maar bikkels er was geen
wanklank en ze gebruikten alle techniek en kracht om tegen de straffe wind in
te komen. Bij de tweede boei was er iets meer als een half uur geroeid wij
lagen nog mooi op schema. De sloepen werden gestaag ingehaald. Iedereen had het
zwaar met de wind. Bij de keerboei ter hoogte van Gaast hadden wij even geen
sloepen waar wij rekening mee hoefden te houden wat ook wel eens fijn is voor
de stuur.

Hierna weer richting de MA5 (in de volksmond bekend
als de Belboei). Het wordt nu nog wat drukker betreffende sloepen bij de MA5
wordt het even kiezen welke kant wij nemen om de boei te kunnen ronden. Op het
allerlaatst wordt besloten om de boei strak te ronden en stuurboord langszij te
laten gaan. Hierna willen de heren aanzetten wat de stuur niet goedkeurt. Er
kunnen echt niet meer sloepen tussen de pieren door het wordt doorroeien en
voor de goede doorgang kiezen. Het is druk in het Makkumer diep wij komen nu
ook iets langzamere sloepen tegen ermoet worden uitgeweken naar Bakboord waarna wij een mooie doorgang
krijgen. Bij het eind geeft de stuur de Zeeleeuw nog aanwijzing om toch echt de
binnenbocht te nemen ondanks het riet is het daar echt wel diep genoeg.
Daardoor kunnen wij nog een sloep pakken. Bij de finish komen wij achter de
visbyvaarder te liggen om deze niet in de riemen te zitten moeten wij iets
uitwijken naar Bakboord. De twirre heeft dit niet door en gaat rechtdoor
waardoor bakboord zijde niet meer kan roeien. In een nette tijd van 1:34 komen
wij over de finish. De mannen hebben alles gegeven.

Na het lange wachten wordt dan eindelijk bekend dat
wij 16de waren in een veld van 20 sloepen.6de in de Heren 1 en 4de in de Kromhoutwhalers met 52,90 Watt. Niet ontevreden hebben wij deze
dag kunnen afsluiten.

– Diana