Van der Bles voert nachttaxi in


SNEEK – In samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân en het Antonius Ziekenhuis uit Sneek lanceert Taxicentrale van der Bles de nachttaxi in Zuidwest Friesland. Het startsein voor de nachttaxi wordt maandag 1 februari gegeven bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Tot nu toe was het ‘s nachts lastig om een taxi te regelen. Met name tussen het middernachtelijke uur en 7.00 uur leverde dit problemen op door slechte bereikbaarheid en beschikbaarheid van taxibedrijven in de regio. Inwoners ondervinden hier nadeel van. Instanties waaronder ziekenhuizen, dokterswachten, de horeca, politie en veiligheidsdiensten drongen aan op vervoersvoorzieningen tijdens de nachtelijke uren.

Dit heeft Taxicentrale van der Bles doen besluiten om in het gehele gebied van Zuid West Friesland een nachttaxidienst-dienst te gaan aanbieden: zowel voor de inwoners (horecabezoek, vervoer naar/van luchthavens en dergelijk) alsmede als ondersteuning van politie en hulpverleningsdiensten (vervoer van personen na een calamiteit/ongeval), ambulances, huisartsen en spoedeisende hulp, bergingsbedrijven ,ouderenbonden, de Ziekenhuizen Sneek , Heerenveen en Leeuwarden.

Het gebied wordt begrensd door de lijn van Harlingen via Sneek naar Heerenveen, van Heerenveen naar Lemmer en de kustlijn van Lemmer naar Zurich, alsmede Kornwerderzand en Breezanddijk.

Het project van de nachttaxi kent een proeftijd van 1 jaar.


Bron: bolswardernieuwsblad.nlArtikel is geplaatst door Yme Gietema