Sinds Tichelaar zijn winkel in Makkum sloot en verhuisde, ligt het achterliggende werkterrein aan de Turfmarkt er verlaten bij. Het dorp wil weten: Wat nu?

Sinds Tichelaar zijn winkel in Makkum sloot en verhuisde, ligt het achterliggende werkterrein aan de Turfmarkt er verlaten bij. Het dorp wil weten: Wat nu?


Koninklijke Tichelaar Makkum sloot in 2013 de winkel in een eeuwenoud complex aan de Turfmarkt. Het oudste bedrijf van Nederland (sinds 1572) verhuisde in 2014 van de dorpskern naar haar andere fabriekslocatie aan de Kalkovens aan de rand van het dorp.
Twee rijksmonumentale panden en het grote terrein tegen het centrum aan kwamen te koop en werden verkocht. Maar zes jaar later ligt de boel er verlaten en leeg bij en is er nog geen nieuwe bestemming. Een projectontwikkelaar heeft plannen in de maak voor de locatie.
Om kraken te voorkomen wordt er momenteel tijdelijk gewoond in de panden aan de Turfmarkt. Maar op het terrein erachter is sinds de sluiting geen activiteit meer.

Onbevoegden

,,Het wordt regelmatig betreden door onbevoegden’’, stelt Arjen Doedel, inwoner van Makkum en CDA-raadslid in Súdwest-Fryslân. Hij stelt schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders om helderheid te krijgen over de plannen die er zijn voor het terrein.
,,It libbet bot yn it doarp. Minsken wolle witte wat der no bart”, zegt Doedel. Ook is er zorg over de veiligheid. ,,It terrein sjocht der suterich út. Bern boartsje der. Der is alris in brântsje sticht. It wurdt der allegear net better op.” Het dorp wil graag op de hoogte worden gesteld. ,,It is in grutte lape grûn, flak tsjin it sintrum oan. It is in wichtich plak foar it doarp.”