PINNEN IN MAKKUM WEER MOGELIJKPINNEN
IN MAKKUM WEER MOGELIJK

In
Makkum is er weer een geldautomaat aanwezig. De geldkiosk is gerealiseerd nabij
het parkeer terrein bij de Jumbo in Makkum.

In
deze kiosk zijn een geldautomaat en een seal-bag-automaat (voor het ‘zakelijk’
storten) geplaatst. Meer dan een jaar geleden werd de geldautomaat aan de
Kerkstraat abrupt gesloten wegens hoge veiligheidsrisico’s.

Sindsdien
lukte het maar niet om een geschikte locatie te vinden. De
Ondernemersvereniging Makkum, Vereniging van Bedrijven Makkum, het Plaatselijk
Belang Makkum en de Rabobank hebben zich maximaal ingezet om een goede en
veilige plek in het dorp te vinden voor deze nieuwe geldautomaat.

“Diverse
voorstellen voor een geschikte locatie van onze kant hebben het bij de gemeente
niet gehaald, ook hadden we te maken met zeer strenge veiligheidseisen”, aldus
Pieter Haanstra (regiodirecteur Bolsward e.o.) van de Rabobank. “We zijn
allemaal ontzettend blij dat er nu uiteindelijk  een goede plek gevonden
is en de Makkumers en haar tienduizenden toeristen weer over contant geld kunnen
beschikken


.”