Makkumernoardwaard opgeknapt


De Makkumernoardwaard, een eiland vlakbij Makkum, dreigde te overgroeien met struiken en jonge bomen. Afgelopen periode is er hard gewerkt op het eiland, zo zijn de struiken met wilg en vlier weggehaald, de schelpenbanken weer helemaal kaal en de excursiewandelpaden opgeknapt.

Het eiland ligt vlakbij het watersportdorp Makkum en heeft een belangrijke natuurfunctie in het IJsselmeergebied. Het eiland kenmerkt zich door moeras met rietvelden en enkele schelpenstranden. Veel beschermde dieren en planten vinden hier hun leefgebied. Zo broedt hier bijvoorbeeld de blauwe reiger, maar ook de bijzondere grote zilverreiger. In het noordelijke gedeelte van het eiland (vlakbij de Afsluitdijk) raakte het eiland steeds meer begroeid met struwelen van wilg en vlier. Om het gebied open te houden zijn deze grote struiken weggehaald. Daarnaast zijn ook de schelpenbanken aan de westzijde weer kaal. Het eiland is normaliter niet toegankelijk, maar voor onderhoud en excursies zijn er wel enkele paden. Ook deze paden zijn geegaliseerd en de omringende takken gesnoeid. Zo kunnen onze excursieleiders met hun groepen weer veilig over het eiland struinen.