Leerlingen CBS De Ark adopteren oorlogsmonument


KORNWERDERZAND Leerlingen van CBS De Ark in Makkum hebben op 4 mei bij het Kazemattenmuseum een monument geadopteerd voor kapitein Boers en luitenant Ham. Het museum hoopt met dergelijke acties het belangrijke verhaal van Kornwerderzand ook voor toekomstige generaties levend te houden.

De jaarlijkse dodenherdenking vond plaats rond de drie monumenten van het museum. Daar zijn kransen en bloemen gelegd, onder meer door burgemeester Jannewietske de Vries (Súdwest-Fryslân) en Commissaris van de Koning Arno Brok.


Ook de kinderen van de Makkumer basisschool toonden hun respect en legden bloemen, evenals vertegenwoordigers van Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee, veteranenorganisaties, en nazaten van kapitein Boers, bevelhebber van de stelling Kornwerderzand tijdens de meidagen van 1940.

Bron: Bolswards Nieuwsblad

Foto: Henk Tigchelaar