Kazemattenmuseum tijdens de zomermaanden juli en augustus langer openTijdens de maanden juli en augustus is
het Kazemattenmuseum, met uitzondering van de maandagen, elke dag geopend.Van dinsdag t/m zaterdag is het museum
open van 10.00 – 17.00 uur, en op zondagen van 13.00 – 17.00 uur.Na afloop van deze periode zal aan de
hand van de opgedane ervaringen worden besloten of de ruimere openingstijden al
dan niet worden gecontinueerd in het volgende seizoen.


Met deze ruimere openingstijden hoopt het
museum de zgn. impulsbezoekers beter van dienst te kunnen zijn.De praktijk leert dat een deel van de
potentiële bezoekers zich vooraf niet


informeert over de exacte openingstijden van het museum en in de
veronderstelling verkeert dat het museum dagelijks geopend is. Deze bezoekers
zullen in de zomermaanden niet meer voor een dichte poort staan.


Tijdens de openingstijden van het museum
kunnen de bezoekers tevens gratis het informatiecentrum “Op de Dijk” van De
Nieuwe Afsluitdijk, aan de parkeerterrein-zijde van Kornwerderzand, bezoeken.
Daar kan het publiek o.a. vanaf


begin
juli een prachtige 4D animatie zien omtrent de vismigratierivier.


Mocht het museum aan de hand van de
opgedane ervaringen besluiten om de ruimere openingstijden in het volgende
seizoen te continueren dan zal een wervingscampagne mede moeten zorgen voor de
instroom van nieuwe vrijwilligers ter versterking van het huidige
vrijwilligersbestand.