Wat doe je met een kerk die niet meer wordt gebruikt?

In Makkum bouwen ze de Van Doniakerk om tot podium voor kunst en cultuur

Ze zijn nog niet eens echt de boer op geweest. Toch loopt de transformatie van de Van Doniakerk in Makkum naar podium voor kunst, cultuur en debat gesmeerd. Op vrijdag 17 november is de heropening.

Tweehonderd mensen bij concerten, driehonderd bij een begrafenis. De Stichting Van Donia – in 2019 opgericht en sinds september 2020 eigenaar van de Van Doniakerk – draait er de hand niet voor om. De stichting, die zich gelukkig prijst met een groot aantal vrijwilligers, heeft het rijksmonument uit 1660 getransformeerd tot multifunctioneel gebouw.

,,Mar wol sa dat it noch hieltyd in tsjerke is’’, vertellen secretaris Douwe Pals van de stichting en bouwkundige Jappie Feenstra. Toen duidelijk werd dat door de vorming van de Protestantse Kerk er van de voormalige gereformeerde en hervormde kerk één afgestoten moest worden en in 2019 bleek dat de Van Doniakerk (hervormd) moest zijn, stond voor de nieuwe stichting één ding vast. Ze wilden geen tonnen kostende verbouwing. De kerk moest de kerk blijven. Alleen noodzakelijke aanpassingen zouden gedaan worden.

Vandaar dat bij de overname ook vastgelegd werd dat er jaarlijks vijf bijzondere diensten in de Van Doniakerk plaatsvinden. Voor de rest kerkt de protestantse gemeente in de voormalig gereformeerde kerk Het Anker. ,,It giet om krystnacht bygelyks en de lêste snein fan it tsjerklik jier.’’

Jappie Feenstra (l) en Douwe Pals slaan de glazen deuren open naar de vernieuwde Van Doniakerk. Foto: Niels de Vries

Stembureau

Alle andere dagen is de kerk beschikbaar voor andere activiteiten, wel binnen de grenzen van wat in een kerkgebouw passend is. ,,Hjir komme gjin hardrock- of metalkonserten.’’ De plaatselijke muziekvereniging Hallelujah heeft er een plek gevonden voor concerten, koren traden al op, er waren orgelconcerten, de kerk deed mee aan Tsjerkepaad en dient bij verkiezingen als stembureau. Het gebouw is per dagdeel of per dag te huren. Voor bijkomende diensten als het luiden van de klok of het inhuren van een koster moet extra betaald worden. Ook de stookkosten worden apart doorberekend.

Lees verder bij de bron …