Partuur Wybrig Bakker wint in Makkum
Het is een benauwde en warme zondag 16 augustus 2020 als de dames 1


ste
klas de kaatstas hebben in gepakt om af te reizen naar Makkum. Kaatsvereniging “Makkum” organiseerde op deze dag een onbeperkte vrije formatie wedstrijd voor deze categorie.Onder leiding van clubscheidsrechter de heer Andries Smink betraden 13 parturen de groene arena op kaatsveld “De Seize”. De dames konden deze dag minimaal 2x kaatsen want er was voor de formaties die de eerste omloop verloren nog een herkansing om met een prijs naar huis te gaan. Om klokslag 10:00 barstte de strijd los in 4 perken.Lees het hele artikel op Kaatsnieuws.com