Makkumer schilderij topaanwinst Fries Scheepvaart Museum


Het
Fries Scheepvaart Museum heeft een schilderij van Cornelis Springer (1817-1891)
in bruikleen gekregen uit een particuliere collectie. Het schilderij bevat een
voorstelling van een oud gedeelte van Makkum.

Cornelis Springer verwierf in zijn eigen tijd al grote faam als
schilder van stadsgezichten. Hij verkocht zijn werken aan liefhebbers in
binnen- en buitenland en kon daar hoge prijzen voor vragen. Springer woonde en
werkte in Amsterdam, maar trok er veel op uit om in allerlei steden en dorpen
bekende gebouwen vast te leggen in schetsen. Hij deed dat heel precies. In zijn
atelier werkte hij de schetsen eerst uit tot een houtskooltekening van dezelfde
afmetingen als het schilderij. Pas daarna ging hij schilderen.

Cornelis Springer is meerdere keren in Friesland geweest. Van
Makkum maakte hij vier schilderijen. Twee schilderijen zijn gemaakt van de
Buren (bij Lieuwkemastate) en twee in de Wijde Steeg.Het grootste van deze laatste twee is
nu in bruikleen gegeven aan het Fries Scheepvaart Museum.

Het museum is
bijzonder blij met deze topaanwinst, niet alleen omdat het is gemaakt door een
schilder van naam een faam, maar ook omdat het zo’n levendige en verhalende
voorstelling is.

Lees verder in het

Bolswards Nieuwsblad

.