Makkumer jeugd in actie op Himmeldei


MAKKUM
Maar liefst 270 basisschoolleerlingen uit Makkum staken op vrijdag 13 april de handen uit de mouwen tijdens de Himmeldei in het dorp. De kinderen van CBS De Ark, OBS De populier en de RK Daltonschool Sint Martinus toonden zich van hun goede kant door zwerfafval in en rond het dorp op te ruimen. Ook wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân hielp een handje mee.

De gemeente zorgde voor de afvalzakken en handschoenen en de kinderen werden naderhand beloond met een cadeautje. Het komt niet vaak voor dat zo veel kinderen meedoen aan de Himmeldei. In het voorjaar zijn zo’n veertig Himmeldagen in de gemeente, waar in totaal ongeveer 2400 mensen aan meedoen. Het overgrote gedeelte hiervan (2100) is kind. De Himmeldagen worden georganiseerd door Groen Doen en de gemeente Súdwest-Fryslân. In Makkum blijft het niet bij één ‘opschoondag’: Plaatselijk Belang Makkum is sinds kort ook bezig met het opruimen van zwerfafval.


Foto’s: Henk Tigchelaar

Bron: Bolswards Nieuwsblad