Makkumer Energie Maatschappij start met windpark in de sluis van MakkumHet is geen onbekend verschijnsel dat het begin van het
nieuwe jaar in ons dorpje gepaard gaat met een leuke verrassing. Wie had kunnen
bevroeden dat een nog onbekende speler op de energiemarkt zich al direct op 1
januari zou manifesteren?De initiatiefnemer, de Makkumer Energie Maatschappij heeft
het volgende persbericht doen uitgaan:

“Let op! Makkum heeft na een zwaar bevochten discussie een
definitieve plek gevonden voor de plaatsing van windmolens. Op 1 januari kunt u
de start van dit roemruchte project bezichtigen in de sluis van Makkum. In
Makkum is hiermee als eerste plaats in Nederland een historisch akkoord bereikt
over het nieuwe energiebeleid in Nederland. Hierin is onder andere meegenomen
dat alle inwoners in het getroffen gebied levenslang gratis stroom ontvangen.
Reden voor Makkum om uiteindelijk akkoord te gaan met een nieuw te plaatsen
windpark in de sluis van Makkum. Voor informatie kunt u terecht bij de Makkumer
Energie Maatschappij (M.E.M.), Provincie Fryslân, gemeente Súdwest- Fryslân en
diverse media.”

“De sluis wordt op dit moment niet gebruikt, plaatsing van
windmolens op deze locatie is dus geen enkel probleem. Over overlast voor de omwonenden door geluid of slagschaduw
kunnen we in dit stadium nog geen uitspraken doen”, aldus de directeur van de
Makkumer Energie Maatschappij. “Vanaf 1 januari niet alleen Us Mem in
Leeuwarden, maar ook Us Mem in Makkum”.