Gjin gedoch mei boeken yn de koffer: by de Strânbyb yn Makkum is genôch kar