Einde oudpapier inzameling door Hallelujah


MAKKUM Elke eerste zaterdag van de maand haalden leden van muziekvereniging Hallelujah oudpapier op in Makkum. Het vertrouwde beeld van inzameling door trekkers met karren verdween al eerder vanwege de corona-maatregelen. Nu heeft de vereniging besloten definitief hiermee te stoppen.


Reden hiervoor is een nieuwe aanbesteding door de gemeente waarmee de oudpapierprijs daalt en de kosten toenemen. Hiermee blijft er nauwelijks opbrengst over voor de vereniging. De gemeente zal vanaf januari 2021 de inzameling overnemen en alle inwoners tijdig informeren hoe dit zal plaatsvinden. Hallelujah zal noodgedwongen op zoek moeten gaan naar andere inkomstenbronnen.


Begin november kondigde de gemeente Súdwest-Fryslân aan dat de inzamelaars een beëindigingsregeling werd aangeboden. Een aantal inzamelaars startte een petitie waarmee in de gemeenteraad een motie werd aangenomen voor extra bedenktijd voor verenigingen. Dit bood Hallelujah echter niet meer ruimte om te kijken of doorgaan met inzamelen een optie was. Alle inspanningen in deze periode werden namelijk niet beloond.

De eventuele extra opbrengst zou worden ingehouden van de beëindigingsregeling.

Mocht de vereniging alsnog doorgaan met inzamelen dan bestaat er een aanzienlijk risico dat er nauwelijks opbrengst is en dat de kosten zelfs hoger uitvallen dan de opbrengsten. Hiermee heeft het bestuur van Hallelujah dan ook besloten direct met de inzameling te stoppen en toch gebruik te maken van de beëindigingsregeling.


In de regeling zal de gemeentelijke bijdrage in drie jaar worden afgebouwd naar nul. Hiermee verdwijnt in korte tijd een belangrijke inkomstenbron voor de muziekvereniging. Geld waarmee in het verleden onder andere geïnvesteerd kon worden in onderhoud en aankoop van nieuwe instrumenten. Hallelujah gaat daarom op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen.
Bron: Bolswards Nieuwsblad