Broedende Turkse tortel in Makkum gespot


Halverwege april is een broedende turkse tortel in een monumentaal pand in Makkum ontdekt. Hoewel alle vogels in mei hun ei leggen heeft deze duif alvast een warm beschut plekje gevonden om op haar eieren te broeden.

Een duif broedt zestien tot twintig dagen. De meeste duivensoorten hebben per legsel maar twee eieren. Als de jongen geboren worden zijn ze blind en bedekt met dun geel dons. Na drie à zes dagen gaan de oogjes van de jongen open en na elf dagen krijgen de jongen veren. Na 25 dagen kan het jong vliegen.

De Turkse tortel komt voornamelijk in Noordwest-Europa voor.