Actie Don Quichot legt verkeer Afsluitdijk plat


Stichting Don Quichot realiseert binnenkort een
grote actie tegen de komst van honderd windmolens in het Friese gedeelte van
het IJsselmeer. Op 11 april tussen 15:00 en 16:00 uur is het daardoor niet
mogelijk om de Afsluitdijk over te rijden.

Om de Europese doelstelling met betrekking tot
energieproductie te halen, moet Nederland in 2020 16 procent van alle energie
duurzaam produceren. Daarvoor wil het Rijk windparken in Nederland realiseren. Het
beoogde zes kilometer brede windpark is getekend bij de Afsluitdijk, zes
kilometer uit het Makkumer strand en acht kilometer de kust in zuidelijke
richting volgend.

De deelnemers van de verzetsactie hopen op alle
begrip van de weggebruikers om de afzetting zo kort mogelijk te houden. De
actie is een initiatief van stichting Don Quichot. Deze is opgericht tegen de
plannen van dit windpark.


Bron:


BolswardsNieuwsblad.nl