10.000e bezoeker van Kazemattenmuseum


Op woensdag 19 augustus hoopt het Kazemattenmuseum de 10.000e bezoeker te verwelkomen.

Tot op dit moment
konden er onder de bijna 10.000 bezoekers enige duizenden schoolkinderen worden
geteld.
Ook daaruit blijkt
dat de aandacht onder de jonge generaties springlevend is.

Het Kazemattenmuseum is in 2015 begonnen met een ingrijpende herinrichting waarmee de presentatie en de
opbouw van het bijzondere verhaal meer in lijn kunnen worden gebracht met de hedendaagse eisen.
Daarvoor is een
bedrag van omstreeks € 350.000 verworven uit eenmalige subsidies en fondsenwerving.