SeniorWeb zuidwest Friesland

Elke vrijdag inloop in de Bibliotheek van Makkum van 14:30 tot 15:30, periode 1 september tot 1 mei


De stichting heeft ten doel:

  • de bevordering van de participatie aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie van senioren en organisaties en instellingen die met en voor senioren werken;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  • het doel is niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • de stimulering van de ontwikkeling en gebruik van nieuwe toepassingen van informatietechnologie, met het oog op vergroting van de zelfstandigheid, onafhankelijkheid en participatiemogelijkheden van ouderen in de samenleving;
  • het bieden van een kwalitatief goed aanbod aan opleidingsmogelijkheden speciaal voor ouderen, met name de inrichting en instandhouding van leercentra, gericht op het gebruik van telematica;
  • het verwerven van de benodigde middelen;
  • het besteden van de door de overheid en anderen ter beschikking gestelde middelen.Ga direct naar de website . . .